Higashi Ajia ni okeru shimin shakai: Okinawa jugon hogo undō o chūshin ni [Społeczeństwo obywatelskie w Azji Wschodniej: Ruch na rzecz ochrony diugoni]

Bochorodycz Beata
Redaktorzy: Oga Toru
tytuł tomu zbiorowego: Hokutō Ajia no shimin shakai: Tōki to chūtai [Społeczeństwo obywatelskie w Azji Północno-Wschodniej: Entwurf i solidarność]
strony: 117-144
język japoński
typ: naukowy, rok wydania: 2013