Межъязыковая прагматика: от теории к педагогической практике

Szczepaniak-Kozak Anna
Redaktorzy: Багдасарьян Н.Г
tytuł tomu zbiorowego: Образ России в кросскультурной перспективе.
strony: 136-142
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2013