Entwicklung der Medienkompetenz in der Fremdsprachenlehrerausbildung im polnischern Kontext

Marciniak Izabela
Redaktorzy: Chudak Sebastian
tytuł tomu zbiorowego: Fremdsprachenunterricht – omnimedial?
strony: 101-112
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2013