Zur Kasusalternation des prädikativen Adjektivs im Polnischen

Aptacy Jarosław
Redaktorzy: Kaczmarek Hanna , Ławnikowska-Koper Joanna
tytuł tomu zbiorowego: Literatur, Kultur und Sprache im universitären Dialog : Zwischenbilanz und Perspektiven
strony: 217-227
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013