Приемы детализации, моделирующей образ женского актанта в рассказе И.С. Шмелева

Horczak Dorota
Redaktorzy: Kodzis Bronisław, Giej Maria
tytuł tomu zbiorowego: Słowianie na Emigracji. Literatura – kultura – język
strony: 423-432
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2015