Обучение терминологической лексике как фактор межкультурной коммуникации.

Błażek Agnieszka
Redaktorzy: Тадевосян Тадевос , Хачатрян Гурен, Caнтоян Арен
tytuł tomu zbiorowego: Language and Literature in the Context of Intercultural Communication
strony: 188-194
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014