O przyswajaniu wiedzy na temat nauczania/uczenia się języka obcego przez studentów różnojęzycznych. Refleksja nad praktyką kształcenia w polskim kontekście akademickim

Orchowska Izabela
Redaktorzy: Jaroszewska Anna , Karpeta-Peć Beata, Smuk Maciej, Sobańska-Jędrych Joanna ,
tytuł tomu zbiorowego: Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania
strony: 95-110
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2016