Państwowość a język pokolenia Ałasz Ordy. Mirżakyp Dulatuly i język nauk ścisłych

Aqtay Gulayhan
Redaktorzy: Garczyk Bartłomiej , Marszewski Mariusz
tytuł tomu zbiorowego: 550 lat Państwowości Kazachstanu. Szkice z dziejów.
strony: 115-121
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016