Die Muttersprache im Gefüge der Mehrsprachigkeit

Skowronek Barbara
Redaktorzy: Bartoszewicz Iwona , Małgorzewicz Anna
tytuł tomu zbiorowego: SPRACHEN UND KULTUREN iM KONTAKT
strony: 253-270
tytuł oryginalny: Die Muttersprache im Gefüge der Mehrsprachigkeit
język niemiecki
typ: naukowy, rok wydania: 2016