Znaczenie Niemieckiej Kolei Wschodniej (die Deutsche Ostbahn) w okresie międzywojennym (1918 - 1939) w kontekście geopolitycznym

Walkowiak Maciej
Redaktorzy: Gieba Kamila , Łastowiecki Janusz , Szott Mirosława
tytuł tomu zbiorowego: Kolej na kolej. Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej
strony: 23-32
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2015