Na tropach myśli semiotycznej w polskiej refleksji nad przekładem

Pieczyńska-Sulik Anna
Redaktorzy: Hejwowski Krzysztof, Szczęsny Anna, Topczewska Urszula
tytuł tomu zbiorowego: 50 lat polskiej translatoryki:materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, w dniach 23-25 listopada 2007 r.
strony: 79-86
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2009