The Great Photocorpus of Korean

Wierzchoń Piotr
Redaktorzy:
tytuł tomu zbiorowego: Proceedings of The 15th Ceesok International Conference on Korean Studies “New Trends in Korean Studies”
strony: 341-357
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2016