Multimodal Communication in Career Coaching Sessions: Lexical and Gestural Corpus Study.”

Konat Barbara, Juszczyk Konrad
Redaktorzy: Kosecki Krzysztof, Badio Janusz
tytuł tomu zbiorowego: Empirical Methods in Language Studies
strony: 196-212
język angielski
projekt: Multimodalne wyrażenia metafor konceptualnych a spójność i synchronia zachowań komunikacyjnych w dialogu
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2015