Modalność deontyczna w konstytucjach hiszpańskojęzycznych oraz w konstytucji Polski

Nowak-Michalska Joanna
Redaktorzy: Mróz Anna, Niewiadomski Adam, Pawelec Monika
tytuł tomu zbiorowego: Prawo i Język
strony: 171-184
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2009