Образы Киева начала 20 века в Киевских ведьмах Лады Лузиной и Киевских бомбах Aндрея Кокотюхи

Bortnowski Antoni
Redaktorzy: Sikorska Liliana , Jarząb Joanna , Frączak Marta
tytuł tomu zbiorowego: (Non)Belonging: (Re)Reading Identities. (Nie)Przynależność: (Re)Definicja Tożsamości
strony: 85-95
tytuł oryginalny: Образы Киева начала 20 века в Киевских ведьмах Лады Лузиной и Киевских бомбах Aндрея Кокотюхи
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2016