Trening interkulturowy podczas lekcji języka obcego na przykładzie języka hiszpańskiego

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata
Redaktorzy: Jaroszewska Anna , Karpeta-Peć Beata, Smuk Maciej, Sobańska-Jędrych Joanna ,
tytuł tomu zbiorowego: Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania
strony: 77-93
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016