Niemiecki przez historię, historia przez niemiecki

Kryg Helena
Redaktorzy: Ciekańska Sylwia, Długosz Daria, Woźniak Beata
tytuł tomu zbiorowego: Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii
strony: 335-345
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2017