Political Leadership and the Security Policy: Negotiations on the US Military Bases in Okinawa under the Murayama and Hashimoto Cabinets

Bochorodycz Beata
Redaktorzy: Żakowski Karol
tytuł tomu zbiorowego: Changing Determinants of Foreign Policy in East Asian Countries
strony: 89-114
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2017