(A)symmetries in language contact and the role of German and English in the German-Polish borderland, in the context of the size of the locations

Jańczak Barbara A.
Redaktorzy: Ziobro-Strzępek Joanna, Chłopicki Władysław
tytuł tomu zbiorowego: Across Borders 6. The West Looks East
strony: 149-164
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017