Obraz obyczajowości w świecie użytkowników lunfardo

Nowak-Michalska Joanna
Redaktorzy: Kuligowski Waldemar
tytuł tomu zbiorowego: Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur
strony: 47-63
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2010