Концепты dusza и душа в польских и русских паремиях

Makarowska Olga
Redaktorzy: Masłowska E.
tytuł tomu zbiorowego: Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Tom 1. Dusza w oczach świata pod red. E. Masłowskiej, D. Pazio-Wlazłowskiej
strony: 229-245
tytuł oryginalny: Концепты dusza и душа в польских и русских паремиях
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016