“Sobti Meets Haśmat. Ham Haśmat By Krishna Sobti As An Experiment With Life Writing Form

Browarczyk Monika
Redaktorzy: Stasik Danuta
tytuł tomu zbiorowego: Polish Contributions to South Asian Studies
strony: 140-154
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2017