Określenie asyryjskiego holocaust terminem Sayfo (Seyfo) z perspektywy historycznej

Abdalla Michael
Redaktorzy: Kurpaska M., Wicherkiewicz Tomasz, Kanert M.
tytuł tomu zbiorowego: Thesaurus Gentium & Linguarum – A Festschrift to honour professor Alfred F. Majewicz
strony: 67-84
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2016