A Parametric Approach to Finding Equivalents for Grammatical Structures In Legal Translation. A Case Study

Matulewska Aleksandra
Redaktorzy: Botezat Onorina
tytuł tomu zbiorowego: Proceedings of the 5th International Conference on Law and Social Order
strony: 19-29
język angielski
projekt: Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2017