Światło i ciemność w autobiografii Ṭāhy Ḥusayna

Benyamin Ashraf
Redaktorzy: Graczyk Agnieszka, Krenz Joanna, Maśko Adrianna
tytuł tomu zbiorowego: Twórczość autobiograficzna na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Środkowej
strony: 27-41
tłumacz: The Light and the Darkness in the Autobiography of Ṭāhā Ḥusa
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2017