Jak ideał kobiecego piękna - Helena Trojańska wpłynęła na rozwój rodzajów retoryki greckiej? Dlaczego Gorgiasz i Izokrates pochwalili Helenę?

Tuszyńska Krystyna
Redaktorzy: Marchewka Anna
tytuł tomu zbiorowego: Ideał i Antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej
strony: 141-155
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2018