Unickie Kościoły Bliskiego Wschodu: Polityka Watykanu wobec chrześcijan nierzymskich

Abdalla Michael
Redaktorzy: Dudra S., Michalak R., Młyńczyk Ł.
tytuł tomu zbiorowego: Polityczne uwarunkowania religii - religijne uwarunkowania polityki,
strony: 193-207
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017