Ludowy diabeł w nowej scenerii i niekoniecznie swojskie piekło w baśniach Juliusa Kaupasa

Stryczyńska-Hodyl Ewa
Redaktorzy: Birgiel Nijola
tytuł tomu zbiorowego: Prace Bałtystyczne. Język, literatura, kultura
strony: 161-171
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2009