Nauczyciel języka obcego jako kulturoznawca i mediator interkulturowy - rzeczywistość czy fikcja? Kilka refleksji i postulatów z perspektywy germanistycznej

Mackiewicz Maciej
Redaktorzy: Pawlak Mirosław, Mystowska-Wiertelak Anna, Pietrzykowska Agnieszka
tytuł tomu zbiorowego: Nauczyciel języków obcych dziś i jutro
strony: 71-83
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2009