Folklor jako podstawowe źródło inspiracji dla litewskich twórców

Stryczyńska-Hodyl Ewa
Redaktorzy: Pietkiewicz Krzysztof
tytuł tomu zbiorowego: Litwini - historia i kultura
strony: 63-73
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2009