Povilas Višinskis – „Ogniwo” bendradarbis

Stryczyńska-Hodyl Ewa
Redaktorzy: Striogaitė Dalia
tytuł tomu zbiorowego: Povilas Višinskis: idėjos ir darbai. Nauja žiūra, nauji akcentai
strony: 220-225
język litewski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2011