Folklor bałtyjski - dziedzictwo kulturowe i źródło w badaniach mitologii. Wprowadzenie

Stryczyńska-Hodyl Ewa
Redaktorzy: Stryczyńska-Hodyl Ewa, Prusinowska Justyna
tytuł tomu zbiorowego: Folklor Bałtyjski - dziedzictwo kulturowe i źródło w badaniach mitologii
strony: 5-6
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2010