Fat Monday? Modern Greek cultural code translated into Polish – Antonis Samarakis’s «Σήμα κινδύνου».

Jędraszak Natalia
Redaktorzy: Maldijeva Viara, Taczyńska Katarzyna
tytuł tomu zbiorowego: Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura – Języki
strony: 175-192
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2012