Leksičeskie innovacii v oblasti naimenovanij ženŝin

Kuligowska Katarzyna
Redaktorzy: Ksenicz Andrzej, Łuczyk Małgorzata
tytuł tomu zbiorowego: Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi
tytuł oryginalny: Лексические инновации в области наименований женщин
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2008