Nomina instrumenti z sufiksem -тель we współczesnym języku rosyjskim,

Kuligowska Katarzyna
Redaktorzy: Ksenicz Andrzej, Łuczyk Małgorzata
tytuł tomu zbiorowego: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu
strony: 59-66
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2010