Naimenovaniâ lic v novoj russkoj leksike

Kuligowska Katarzyna
Redaktorzy: Kaliszan Jerzy
tytuł tomu zbiorowego: Voprosy lingvistiki i lingvodidaktiki
strony: 69-78
tytuł oryginalny: Наименования лиц в новой русской лексике
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2004