Formy supletywne czasownika sein (‘być’) w języku niemieckim: ich geneza i rozwój, geometria, preferencje

Woźnicka Marta
Redaktorzy: Posturzyńska-Bosko Małgorzata, Sorbet Piotr
tytuł tomu zbiorowego: Linguae manent. Badania diachroniczne w Polsce IV
strony: 197-210
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2018