Le génie de l’islam. Les motifs religieux dans la littérature maghrébine de langue française

Pawlicki Jędrzej
Redaktorzy: Jişa Simona, Malela Buata, Mişcoiu Sergiu
tytuł tomu zbiorowego: Littérature et politique en Afrique. Approche transdisciplinaire
strony: 41-49
język francuski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2018