Sztuka i zabawa jako sposoby przeciwdziałania przemocy w kontekście kolumbijskim: fundacja Mi Sangre i edukacja na rzecz pokoju

Curzytek Barbara
Redaktorzy: Borzęcka Anna, Twaróg-Kanus Agnieszka
tytuł tomu zbiorowego: Nauczyciel-Dziecko. Spotkania w przestrzeni edukacyjnej
strony: 235-245
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2018