Rzeczowniki bezrodzajnikowe w językach skandynawskich w ujęciu diachronicznym

Skrzypek Dominika
Redaktorzy: Posturzyńska-Bosko Małgorzata, Sorbet Piotr
tytuł tomu zbiorowego: Linguae manent. Badania diachroniczne w Polsce IV
strony: 135-147
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2018