К вопросу об особенностях измененного состояния сознания в произведении А.П. Чехова "Черный монах"

Królikiewicz Natalia
Redaktorzy: Ganczar Maciej, Oleszczyk Michał
tytuł tomu zbiorowego: Medycyna w filmie
strony: 227-237
tytuł oryginalny: К вопросу об особенностях измененного состояния сознания в произведении А.П. Чехова
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2017