Sophiowka ou le jardin poétique de Stanislas Trembecki: la nature soumise à la culture

Malinowski Wiesław
Redaktorzy: Forycki Maciej , Jakuboszczak Agnieszka, Serwański Maciej , Werly Patrick
tytuł tomu zbiorowego: Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problèmatiques actuelles
strony: 153-165
język francuski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2018