Multilingualism in the movies. Languages in films revisited

Badstübner-Kizik Camilla
Redaktorzy: Deckert Mikołaj
tytuł tomu zbiorowego: Audivisual Translation. Research and Use
strony: 233-253
tytuł oryginalny: Multilingualism in the movies. Languages in films revisited
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017