Erinnerung im Dialog? Deutsch-polnische Erinnerungsorte im Kontxt einer kulturaufmerksamen Fremdsprachendidaktik

Badstübner-Kizik Camilla
Redaktorzy: Stolarczyk Barbara, Merkelbach Christoph
tytuł tomu zbiorowego: Sprachmittlung und Interkulturalität im Polnischunterricht. Mediacja językowa i międzykulturowość w nauczaniu języka polskiego
strony: 31-46
tytuł oryginalny: Erinnerung im Dialog? Deutsch-polnische Erinnerungsorte im Kontxt einer kulturaufmerksamen Fremdsprachendidaktik
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2018