Anglizismen in der deutschen Autosprache und ihre Übersetzung ins Polnische

Błaszkowska Hanka
Redaktorzy: Kučiš Vlasta
tytuł tomu zbiorowego: Translation, Transkulturalität und Mehrsprachigkeit
strony: 121-136
tytuł oryginalny: Anglizismen in der deutschen Autosprache und ihre Übersetzung ins Polnische
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2018