Tangled Language Policies: Polish in Lithuania vs. Lithuanian in Poland

Walkowiak Justyna, Wicherkiewicz Tomasz
Redaktorzy: Lazdiņa Sanita, Marten Heiko
tytuł tomu zbiorowego: Multilingualism in the Baltic States. Societal Discourses and Contact Phenomena
strony: 153-202
język angielski
DOI: 10.1057/978-1-137-56914-1
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2019