Contradiction, contrast, and cause: On the functions of the Latvian particle neba in Internet discussions

Nau Nicole
Redaktorzy: Nau Nicole, Ostrowski Norbert
tytuł tomu zbiorowego: Particles and Connectives in Baltic
strony: 103-133
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2010