Towards a comprehensive description of Latvian relative clauses

Nau Nicole
Redaktorzy: Berg-Olsen Sturla
tytuł tomu zbiorowego: The Baltic Languages and the Nordic Countries
strony: 93-116
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2009