Zerwanie z kanonem: dwie nietypowe historie romantyczne w arabskiej literaturze średniowiecznej

Sadykhova Arzu
Redaktorzy: Kubarek Magdalena, Lewicka Magdalena
tytuł tomu zbiorowego: Świat arabski w języku, literaturze i kulturze
strony: 117-126
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2018