Formation the Plot Canon in Arabic Literature: the Case of Love Stories About Poets of Bedouins

Sadykhova Arzu
Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Kubarek Magdalena, Szatkowski Maciej
tytuł tomu zbiorowego: Borders and Beyond. Orient-Occident Crossings in Literature
strony: 57-68
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2018